Lisateenuste hinnad

Raamatupidamisalased konsultatsioonid

32€

Tunnihind

Ühekordne raamatupidamine

Hind kokkuleppel

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine

32€

Ühekordse tasuna

Ettevõtte asutamine

Hind kokkuleppel kiirmenetlusena või notari juures

Ettevõtte registriandmete muutmine

12€

Toimingu hind

Kiirtöö kliendile

12€

Aruande hind (vahebilanss, kasumiaruanne ja muud aruanded)

Teenustele lisandub käibemaks

Ühekordne raamatupidamine. Kellele?

1

Ühekordne raamatupidamise algdokumentide sisestamine, et koostada finantsaruandeid ja aastaaruannet.

2

Väiksema töömahuga ettevõtted, kes ei vaja igakuist finantsaruandlust. Kes saavad ise hakkama müügi- ja ostuarvete arvestusega (eeldusel, et ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane), ilma töötajateta, nemad on projektipõhised kliendid kellele on võimalik kord aastas koostada raamatupidamine, finantsaruanded ning aastaaruanne.

3

Käibemaksukohuslasele ja töötajatega firmadele eeldusel, et klient tunneb piisavalt maksuseadusi ja suudab jooksvalt maksudeklaratsioone vigadeta teostada.

4

Vajaminevad toimingud on järgmised: algdokumentide kogumine, kontrollimine ja sisestamine ühe korraga, maksudeklaratsioonide õigsuse kontroll, vajadusel tagantjärgi deklaratsioonide korrigeerimised, finantsaruannete ning aastaaruande koostamine. Ühekordne kulutus aastas, puudub igakuine püsikulu.

Millega veel meie poole pöörduda?

Äriplaanid pankadele investeerimislaenude taotlemiseks

Finantssuhtarvude leidmine ning lahtikirjutamine

Tuleviku finantsprognooside koostamine

Eelarvete koostamine

jmt...

Võtke meiega julgelt ühendust
ning me pakume teile parimat lahendust!